CÔNG TY TNHH JALUX V LOTUS 

CẦN TUYỂN

 

I. MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 

- Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cửa hàng

- Thực hiện doanh số bán hàng

II. CÁC ĐỐI TUỢNG CHÍNH TRONG QUAN HỆ CÔNG VIỆC

 

* Đối nội

* Đối ngoại

  • Cửa hàng trưởng
  • Các Phòng/ban trong công ty

 

- Ban quản lý Trung tâm thương mại Takashimaya

 

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYÊN HẠN

3.1. Trách nhiệm

 

Nội dung chính

Hành động cụ thể

1. Thực hiện công tác bán hàng tại Shop

- Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, hướng dẫn khách hàng liên hệ tại Shop để mua hàng

- Giao tiếp khách hàng và kỹ năng về sản phẩm: Nắm bắt tốt các kỹ năng về sản phẩm như: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, mùi vị, kiểu dáng, tính năng, bao bì,... Giao tiếp khách hàng theo tài liệu đã huấn luyện

2. Tuân thủ nội quy, quy định tại cửa hàng

- Tuân thủ các quy định tại cửa hàng

3. Thực hiện quản lý & bảo quản hàng hóa, trang thiết bị vật dụng tại shop

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý hàng hóa về số lượng, chất lượng, trưng bày, quy định về bảo quản và sử dụng

- Quản lý các trang thiết bị, vật dụng, quầy kệ của shop. Đề xuất, giám sát việc sửa chữa

- Kiểm hàng tồn: Đếm số lượng theo mã, chủng loại tại từng bộ phận lưu trữ và tổng kết cho ra số tổng tồn. Phải luôn đảm bảo độ chính xác và tính trung thực trong việc kiểm hàng

4. Các công việc khác

-  Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp quản lý

3.2. Quyền hạn

Nội dung chính

Hành động cụ thể

1. Được hướng dẫn đạo tạo hội nhập

-  P. HC – NS thực hiện việc hướng dẫn hội nhập vào môi trường làm việc

-  Quản lý trực tiếp hướng dẫn công việc

2. Được đề xuất, xây dựng ý tưởng

-  Mạnh dạn đề xuất ý tưởng, giải pháp cho cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc

3. Được ra các quyết định liên quan đến công việc

- Thực hiện các công việc, quyết định liên quan  đến công việc mình phụ trách

4. Được tạm ứng/ hoàn ứng tài chính

- Được thực hiện tạm ứng/ hoàn ứng các chi phí liên quan đến công tác (thực hiện sau thời gian thử việc) 

5. Được tham gia tất cả các hoạt động sinh hoạt, du lịch của Công ty

- Được tham gia tất cả các hoạt động do Công ty tổ chức như: Team Building, Các câu lạc bộ Công ty có…

 

6. Được hưởng các chính sách khác

-  Được hưởng các chính sách khác có quy định trong Hợp đồng Thử việc và các loại Hợp đồng lao động khác

-  Được hưởng các chính sách có quy định trong Quy chế lương, Thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận khác có quy định

IV. QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP

Quy trình

Đối tượng tác nghiệp

- Theo Quy trình khi thực hiện công việc

- Đồng nghiệp theo ca làm việc

- Cấp quản lý trực tiếp

V. CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ CÔNG TÁC NÀY

Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp THPT trở lên

Trình độ ngoại ngữ

- Giao tiếp Tiếng anh cơ bản trong bán hang (bắt buộc)

Trình độ tin học

- Không yêu cầu

Kỹ năng tổng quát

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng thuyết trình tốt

Kinh nghiệm làm việc

- Không cần kinh nghiệm chỉ cần có tố chất bán hàng

Giới tính

- Nam/ Nữ

Độ tuổi

- 20-35

Ngoại hình

- Dễ nhìn

Sức khỏe

- Có sức khỏe tốt

Tính cách cá nhân

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó

- Nhiệt tình, năng động, hòa đồng

VI. ĐIỀU KIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

* Điều kiện vật chất

* Môi trường làm việc

- Được cung cấp cá văn phòng phẩm, các dụng cụ phục vụ trong công việc…

- TT TM Takashimaya Sài Gòn 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Sạch sẽ, sang trọng

Ghi chú

  • Tùy theo tình hình thực tế, cấp trên trực tiếp hoặc cấp cao hơn có thể bổ sung những nhiệm vụ chi tiết, thường xuyên hoặc đột xuất khác trong Bảng Mô Tả Công Việc này.
  • Bảng Mô Tả Công Việc này được lập thành 03 bản, 01 bản giao cho nhân viên thực hiện, 01 bản do cấp quản lý trực tiếp lưu để theo dõi kiểm tra, 01 bản lưu trữ ở phòng HC - NS.

Địa điểm làm việc

  • TT TM Takashimaya Sài Gòn 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

LĐ PHÒNG/BAN/QLTT

PHÒNG/BAN NHÂN SỰ

BAN TỔNG GĐ

 

 

 

 

 

 

 

………………………

Ngày : ___/___/_____

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..

Ngày : ___/___/_____

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….

Ngày : ___/___/_____

 

 

 

 

 

 

 

……………………..

Ngày : ___/___/_____