BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP HOT

(03/12/2014 – 9/12/2014)

Công Ty

Vị Trí tuyển dụng

Link

Deadline

1.       IDG

IDG Event Management Academy (EMA) Internship

http://bit.ly/1AZ7hRM

31/01/2015

2.       AEON

HR Internship

http://bit.ly/1wi0AMo 

20/12/2014

3.       Metro Cash & Carry

Thực tập sinh bộ phận Dry Food 2

http://bit.ly/1vbs7It

16-12-2014

4.       APECH Group

Thực tập sinh - Trợ lý Phó Tổng Giám đốc

http://bit.ly/1zBfb2O 

20/12/2014

2.       Kiểm toán Đông Á

Trợ lý kiểm toán

http://bit.ly/1vyYCjK

28/12/2014

3.       Redline

Thực tập sinh phân tích tài chính

http://bit.ly/1s1ozOm 

30/12/2014

4.       INCOM

Thực tập sinh nhân sự

http://bit.ly/1s1oDOd 

31/12/2014

5.       Kangen Business Trading 

Thực tập sinh Kế toán/Tài chính

http://bit.ly/1yY9SuX

18/12/2014

6.       BRG

Admin Intership (Paid Internship)

http://bit.ly/1G3QfDa 

31/12/2014

7.       KMS Technology

Recruitment Intern

http://bit.ly/1vt5Khy 

30/12/2014