NGÀY HỘI VIỆC LÀM - Công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam

Nhằm tạo cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên năm cuối cũng như sinh viên đã

tốt nghiệp với các chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật, Quản lý CN, Quản trị Kinh Doanh,

Thương mại, Công ty dự kiến sẽ tổ chức chương trình Ngày hội tuyển dụng tại cơ sở của Quý

trường.

Chương trình được tổ chức với chi tiết như sau:

Thời gian & Địa điểm:

08:00 – 11:30 ngày 30/03/2017 tại HỘI TRƯỜNG D, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Tp. HCM

08:00 – 11:30 ngày 01/04/2017 tại HỘI TRƯỜNG LỚN, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Nội dung chương trình:

08:30 – 09:30 Giới thiệu về Avery Dennison

09:30 – 10:00 Giới thiệu Chương trình Quản trị viên tập sự (GOLD)

10:00 – 11:30 Giao lưu, chia sẻ và giải đáp thắc mắc giữa các Quản trị viên tập sự các năm

và sinh viên