Công ty TNHH Credit Management Services (“CMS | Group of Companies”)  tuyển dụng các vị trí như sau: 

Chuyên viên Quản lý Tín dụng & Chuyên viên Điều tra Thông tin Tín dụng làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Xin vui lòng xem thông tin tuyển dụng đính kèm để biết thêm về vị trí tuyển dụng. 
 
Nộp hồ sơ qua email binh.ho@cr.com.vn và tham gia phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở CMS (Tòa nhà HTM - 436A/139 đường 3/2, P. 12, Q. 10, TP. HCM) 
 
Người liên hệ khi cần hỗ trợ: Ms. Bình – 0909 964 621 Email: binh.ho@cr.com.vn