CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM

Tuyển dụng vị trí giám sát bán hàng kênh siêu thị - khu vực HCM

Yêu cầu:

- Nữ tuổi từ 24 đến 30, có ngoại hình;

- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thương lượng, kỹ năng trưng bày, vi tính văn phòng.

Công việc:

- Triển khai các chiến lược bán hàng tại các hệ thống, khu vực;

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng;

- Thu hồi công nợ;

- Huấn luyện nhân viên PG;

- Theo dõi, đôn đốc và đánh giá công việc của PG;

- lập báo cáo tình hình kinh doanh của hệ thống phụ trách;

Liên hệ: Mr. Quý – Phòng nhân sự

Đt: 08.38479623 Mail: hr@lotte.com.vn