Công ty cổ phần LAVIN hoạt động về cung cấp dịch vụ về Marketing, Digital Marketing và Bán
hàng. 
Do nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển những vị trí như sau: 
 Nhân viên Kinh doanh
• Số lượng: 01
• • Ưu tiên cho những ứng viên có kinh nghiệp về đào tạo.
• Lương: Thoả thuận
 
***Mô tả công việc
  **Nhiệm vụ
• Lập kế hoạch bán hàng, triển khai, giám sát và đôn đốc thực hiện bán hàng nhằm đảm bảo hoàn
thành các chỉ tiêu kinh doanh do phòng đề ra.
• Thực hiện việc tiếp cận, đàm phán, bán hàng thành công theo doanh số mục tiêu.
• Chăm sóc khách hàng.
• Và các công việc khác liên quan đến hoạt động bán hàng và phân phối.
   **Trách nhiệm
• Bán hàng đạt doanh số.
• Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hiện hữu và tiềm năng.
• Thực hiện việc chăm sóc Khách hàng. 
• Hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng .
• Thực hiện các báo báo phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng.
• Liên tục phát triển chiến thuật và chiến lược bán hàng nhằm nâng cao kết quả bán hàng.
  Liên hệ phòng nhân sự:
Ms Thoa 0902 870 886
Mail: thoahuynh@lavin.vn