👩‍💻 👩‍💻 👩‍💻Bạn muốn biết được các kiến thức về chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc hoàn hảo???
 👩‍🎓 👩‍🎓 👩‍🎓Những kỹ năng cho một buổi phỏng vấn thành công??
 👨‍💼 👨‍💼 👨‍💼Hay là các cách để viết 01 bộ CV chuẩn, 1 buổi phỏng vấn thử nhưng thành công thật???

Hãy đến với buổi chia sẽ đầy kinh nghiệm từ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ các Tập đoàn lớn:
- Ông Trần Vũ Thanh - Recruitment Sen Do Technology JSC
- Ông Vũ Xuân Vinh - Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cp Đào tạo Việt Thành Công.
1. Thời gian: 08h00 thứ 7 ngày 21/04/2018
2. Địa điểm: Hội trường lầu 7, 2/4 Trần Xuân Soạn
3. Đăng ký online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2v4wUySUfj05DVPM1-qM6tGf2is72R3YBPwfeb5v3nhng-Q/viewform

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0283 772 0406 (Mrs. Lan) hoặc email: nguyenlan@ufm.edu.vn