Ngân hàng Đông Á đang triển khai chương trình "Tuyển dụng tập trung năm 2017" nhằm tìm kiếm những sinh viên mới ra trường năng động, có kết quả học tập tốt, có đam mê nhiệt, hướng tới việc tuyển chọn, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực trẻ kế thừa, có đủ năng lực đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 150 nhân sự làm việc tại Chi nhánh Tp. HCM và các phòng giao dịch trực thuộc, cụ thể theo dõi thông báo dưới đây!

Tải thông báo Tuyển dụng của Ngân hàng Đông Á tại đây

Tải mẫu đơn tuyển dụng của Ngân hàng Đông Á tại đây