Nutifood – Tuyển dụng

  1. Quản lý bán hàng ( Kênh truyền thống)

Triển khai kế hoạch bán hàng và đảm bảo mục tiêu doanh số; Huấn luyện quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng; Quản lý và hỗ trợcác hoạt động tại địa bàn Nhà phân phối, phát triển khách hàng  tiềm năng.
Yêu Cầu: Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; thành thạo vi tính; ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành FMCG; Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng giám sát.
Tuyển dụng trên cả nước – riêng TP>HCM tuyển 20 người.

     2. Quản lý bán hàng ( Kênh siêu thị)

Tổ chức, hướng dẫn và giám sát công việc cho đội ngũ Đại diện thương mại kênh siêu thị.
Yêu Cầu: Tốt nghiệp Đại học; ít nhất 1 năm kinh nghiệmở vị trí tương đương; Thành thạo vi tính.Làm việc  tại TP. HCM.

     3. Chuyên viên Trade Marketing

Thực hiện công tác hành chính, quản lý số liệu và triển khai các chương trình tiếp thị thương mại.
Yêu Cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan; ít nhất 2 năm kinh nghiệmở vị trí tương đương; Thành thạo vi tính.Làm việc  tại TP. HCM.

      4.  Nhân viên bán hàng

Thực hiện công việc bán hàng và trưng bày sản phẩm, đảm bảo chỉ tiêu doanh số; Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gia tăng bao phủ.
Yêu cầu: Nam, tuổi từ 18 – 40; Trình độ 12/12 trở lên; Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí bán hàng. Tuyển dụng trên toàn quốc.

     5.  Trưởng phòng kho vận

Quản lý việc chuyển tải hàng hóa và hoạt động vận chuyển thuê ngoài, các kho trung chuyển; tìm kiếm đối tác vận chuyển.
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học Tài chính/ Kế toán/Kinh tế/QTKD; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Sử dụng tốt Tiếng Anh  và vitính trong công việc. Làm việc tại TP.HCM,Bình Dương, Gia Lai.

      6.  Nhân viên điều phối vận chuyển

Theo dõi tiến độ xuất/nhập hàng tại các kho luân chuyển và khách hàng, kiểm tra chi phí vận chuyển và giải quyết khiếu nại.
Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành  Tài chính/ Kế toán/Kinh tế/QTKD; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Làm việc tại TP.HCM.

      7.  Chuyên viên kế toán quản trị

Thực hiện các hoạt động về sử dụng vốn của công ty bao gồm: Quản lý ngân sách, chi phí, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh – tài chính, thẩm định dự án, lập báo cáo quản trị,…theo mục tiêu của công ty.
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học Tài chính/ Kế toán/Kinh tế/QTKD; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Sử dụng tốt Tiếng Anh  và vitính trong công việc. Làm việc tại TP.HCM