Nhằm phục vụ công tác tuyển sinh 2018, Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp thông báo tuyển Cộng tác viên gồm các vị trí: Cộng tác viên Tư vấn tuyển sinh, Cộng tác viên truyền thông (Biên tập viên, Biên tập viên dẫn - MC, Kỹ thuật viên Dựng phim, thiết kế, âm thanh...). Nộp hồ sơ từ ngày 05/01/2018 - 20/01/2018.

Tải thông báo và file ứng tuyển tại đây!