Nhằm phục vụ công tác tuyển sinh 2017, Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp thông báo tuyển Cộng tác viên gồm các vị trí: Cộng tác viên Tư vấn tuyển sinh, Cộng tác viên truyền thông (Biên tập viên, Biên tập viên dẫn - MC, Kỹ thuật viên Dựng phim, thiết kế, âm thanh...). Nộp hồ sơ từ ngày 09/12/2016 - 22/12/2016.

Tải thông báo tại đây!