Công ty Aeon tuyển dụng  
Công ty TNHH MTV Mạng Lưới Quà  
Công ty Đầu tư phát triển Đông Kinh cần tuyển 100 nhân viên nhập liệu.  
 Công ty Đồng Xanh tuyển dụng nhân viên bán hàng  
Công ty TNHH Phân Phối và Dịch Vụ Hùng Cường tuyển dụng PG, PB  
PPG tuyển 20 vị trí partime cho các nhãn hàng công ty nước ngoài.