Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Nam  
Công ty cổ phần Mashlow Việt Nam  
Công ty Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL)  
Công ty cổ phần kiến trúc Vhome  
Công ty Cổ phần phân bón miền Nam  
Công ty TNT Express Worldwide tuyển dụng  
Công ty TNHH nhập khẩu và phân phối Đông Thái  
Công ty TNHH TM Mỹ Phẩm Quyên tuyển dụng  
Công ty CP giao nhận vận tải Thuận Phong  
Công ty Aeon tuyển dụng_Business Analyst Officer